Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31
Telefón: 031/554 81 62, Fax: 031/553 03 91

IČO: 00305359, DIČ: 2021129935
kraj: Trnavský, okres: Dunajská Streda, kód obce: 501549
mail: obec@dobrohost.sk
Starosta obce: Jozef Boráros, Zástupca starostu: Gejza Hegyi